Kancelaria Prawa Kanonicznego

Kancelaria Prawno - Kanoniczna Joanna Dziubek - Głowiak - adwokat Rzeszów, Tarnów

Praktyka

Adwokat kościelny Joanna Dziubek – Głowiak

posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z reprezentowaniem klientów przed Trybunałami Kościelnymi. Adwokat kościelny nie tylko udziela porad prawnych, a le także sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje strony w toku procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Oferta usług z zakresu prawa kanonicznego:

1. wstępna rozmowa z klientem, celem ustalenia czy zachodzą podstawy do wniesienia skargi powodowej
2. sporządzanie pism procesowych dla klientów, bez względu na miejsce prowadzenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa:
• skargi powodowej wraz z doborem materiału dowodowego
• odpowiedzi na skargę powodową wraz z doborem materiału dowodowego
• rekursu od dekretu ustalenia formuły wątpliwości
• pisemnego głosu obrończego po publikacji akt
• odpowiedzi na uwagi przedwyrokowe obrońcy węzła
• apelacji
• innego rodzaju pisma procesowe
3. pełna reprezentacja przed Sądem Biskupim w Rzeszowie oraz przed Sądem Diecezjalnym w Tarnowie, która zawiera:
• sporządzenie skargi powodowej

Oferta

• sporządzenie odpowiedzi na skargę powodową w przypadku reprezentacji strony pozwanej
• sporządzanie wszelkich pism procesowych w toku procesu w odpowiedzi na poszczególne dekrety Trybunału Kościelnego, wniosków dowodowych oraz innych pism na potrzeby procesu
• udział w przesłuchaniach stron oraz świadków
• wgląd w akta na etapie publikacji akt wraz z zapoznaniem się z materiałem dowodowego
• sporządzanie pisemnej obrony, odpowiedzi na uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego

tel: 601 489 678