Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Prawno - Kanoniczna Joanna Dziubek - Głowiak - adwokat Rzeszów, Tarnów

Adwokat Joanna Dziubek – Głowiak
z uwagi na ukończenie równolegle studiów prawniczych oraz studiów prawa kanonicznego posiada wiedzę interdyscyplinarną w dziedzinie obojga praw. Zdobyła wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, cywilnych oraz spraw z zakresu prawa pracy i prawa karnego

Oferta usług prawniczych:

Prawo rodzinne:

• rozwód, separacja – także z elementem międzynarodowym
• unieważnienie małżeństwa cywilnego
• alimenty
• ustalenie kontaktów z dziećmi
• ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
• ustalenie miejsca pobytu dziecka
• zaprzeczenie ojcostwa/ zaprzeczenie macierzyństwa
• ustalenie ojcostwa/macierzyństwa
• podział majątku wspólnego małżonków
• sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej

Prawo cywilne oraz Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

• sprawy spadkowe
• sprawy pracownicze
• emerytury w warunkach szczególnych
• odwołania od decyzji ZUS
• sprawy przed Powiatowymi i Wojewódzkimi Zespołami ds. Orzekania o Niepełnosprawności
• sprawy o zapłatę
• sprawy o zasiedzenie nieruchomościami, służebności

Prawo karne:

• obrona oskarżonych przed Sądami
• pomoc w postępowaniu przygotowawczym
• reprezentacja pokrzywdzonych przed Sądami
• sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
• sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia

tel: 601 489 678