Kancelaria Prawno – Kanoniczna

Adwokat/ Adwokat kościelny Joanna Dziubek-Głowiak - Rzeszów, Tarnów

Kancelaria Prawno–Kanoniczna Joanna Dziubek-Głowiak w Rzeszowie powstała aby udzielać interdyscyplinarnej pomocy prawnej oraz reprezentacji przed Sądami Powszechnymi oraz Trybunałami Kościelnymi. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego (adwokat rozwód) i opiekuńczego oraz prawa karnego. Nadto do zakresu usług Kancelarii należą sprawy z dziedziny prawa kanonicznego, dotyczące stwierdzenia nieważności Sakramentu Małżeństwa, toczące się przed Trybunałami Kościelnymi - unieważnienie ślubu kościelnego (rozwód kościelny).

Joanna Dziubek–Głowiak:
Adwokat, Adwokat Kościelny - Rzeszów, Tarnów

Ukończyła studia prawnicze w 2009 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 2010 – 2013 odbyła trzyletnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyła studia z zakresu prawa kanonicznego w 2009 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa kanonicznego.

W tym samym roku złożyła egzamin licencjacki z zakresu prawa kanonicznego, uzyskując tytuł Licenciusza Prawa Kanonicznego. W 2010 roku została zatwierdzona jako adwokat przy Sądzie Biskupim w Rzeszowie przez Jego Ekscelencję Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego. Posiada doświadczenie zawodowe. W 2016 roku została zatwierdzona jako adwokat kościelny przy Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie przez Jego Ekscelencję Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Pozostaje członkiem Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych.

Adwokat Rzeszów, Tarnów. Zakres usług

tel: 601 489 678