Kancelaria Prawno – Kanoniczna

Adwokat/ Adwokat kościelny Joanna Dziubek-Głowiak - Rzeszów, Tarnów

Joanna Dziubek–Głowiak:
Adwokat, Adwokat Kościelny - Rzeszów, Tarnów

Ukończyła studia prawnicze w 2009 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 2010 – 2013 odbyła trzyletnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.

Ukończyła studia z zakresu prawa kanonicznego w 2009 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa kanonicznego. W tym samym roku złożyła egzamin licencjacki z zakresu prawa kanonicznego, uzyskując tytuł Licenciusza Prawa Kanonicznego.

W 2010 roku została zatwierdzona jako adwokat przy Sądzie Biskupim w Rzeszowie przez Jego Ekscelencję Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego. Posiada doświadczenie zawodowe. W 2016 roku została zatwierdzona jako adwokat kościelny przy Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie przez Jego Ekscelencję Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Pozostaje członkiem Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych.

tel: 601 489 678